Co je to odštěpný závod?

Dříve byl odštěpný závod znám pod pojmem organizační složka. Nejčastěji jde o pobočku společnosti se sídlem v jiném státě, než ve kterém působí zakládající firma.

Jak založit odštěpný závod?

Pro založení odštěpného závodu musíte na rejstříkový soud, kde podáte návrh na zápis do obchodního rejstříku a zaplatíte registrační poplatek. Dále se musíte registrovat na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. Nebo se můžete spolehnout na nás.