Co je to odštěpný závod?

Dříve byl odštěpný závod znám pod pojmem organizační složka. Nejčastěji jde o pobočku společnosti se sídlem v jiném státě, než ve kterém působí zakládající firma.

Jak založit odštěpný závod?

Pro založení odštěpného závodu v ČR musíte navštívit rejstříkový soud, kde podáte návrh na zápis do obchodního rejstříku a zaplatíte registrační poplatek. Dále se musíte registrovat na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně.

Založení odštěpného závodu je strategickým krokem, který umožňuje firmám rozšířit své možnosti a posílit svou pozici na trhu. Ačkoli proces může být složitý a vyžaduje důkladnou přípravu, výhody, které tento závod přináší, jsou významné. Mezi tyto výhody patří lepší přístup k trhům, možnost efektivnějšího rozdělení zdrojů a specializace na konkrétní segmenty podnikání.

Ohledně založení odštěpného závodu se můžete obrátit na nás. Rádi celý proces vyřídíme.

Co to je odštěpný závod

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat co to je valná hromada a jaké jsou výhody ready made společností.