Pro společnosti, které chtějí své podnikání rozšířit i do České republiky a nechtějí zakládat novou společnost , je řešením založení odštěpného závodu.

Odštěpný závod je nejrychlejší a nejčastější forma pobočky společnosti, sídlící v jiném státě, než kde působí mateřská firma. Odštěpný závod je hospodářsky a funkčně samostatnou části společnosti, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má vlastní IČO, sídlo a účetnictví.

cena založení odštěpného závodu

19800 ,- Kč