Ve světě podnikání existuje mnoho termínů, které mohou být pro nováčky zmatečné. Jedním z těchto termínů je i „valná hromada“. Může to znít jako složitý pojem, ale ve skutečnosti jde o důležitý aspekt fungování každé firmy. Jedná se o nejvyšší orgán firmy, který mají jak akciové společnosti, tak i společnosti s ručením omezeným.

Co může valná hromada udělat?

  • změnit obsah společenské smlouvy
  • změnit výši základního kapitálu
  • schválit účetní závěrku
  • převod a rozdělení podílu
  • zrušit společnost
  • volit i odvolávat jednatele
  • další administrativní činnosti

Kdo se zúčastňuje valné hromady?

Účastnit se valné hromady mají právo akcionáři (vlastníci) společnosti, valná hromada se pak schází alespoň jednou za rok a její práva a povinnosti vychází ze stanov. Jelikož jde o nejvyšší orgán, rozhodovat může například o změně stanov, vnitřní organizaci firmy, rozdělení zisku, ale i zrušení firmy a podobně.

Valná hromada v Ostravě

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat jak je na tom virtuální sídlo a česká legislativa.