Začínáte podnikat a lámete si hlavu s tím, co je to valná hromada? Jde o nejvyšší orgán firmy, který mají jak akciové společnosti, tak i společnosti s ručením omezeným.

Kdo se zúčastňuje valné hromady?

Účastnit se valné hromady mají právo akcionáři (vlastníci) společnosti, valná hromada se pak schází alespoň jednou za rok a její práva a povinnosti vychází ze stanov. Jelikož jde o nejvyšší orgán, rozhodovat může například o změně stanov, vnitřní organizaci firmy, rozdělení zisku, ale i zrušení firmy a podobně.

Valná hromada v Ostravě

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat jak je na tom virtuální sídlo a česká legislativa.