Ve světě podnikání existuje mnoho termínů, které mohou být pro nováčky zmatečné. Jedním z těchto termínů je i „valná hromada“. Může to znít jako složitý pojem, ale ve skutečnosti jde o důležitý aspekt fungování každé firmy. Jedná se o nejvyšší orgán firmy, který mají jak akciové společnosti, tak i společnosti s ručením omezeným. Schází se minimálně jednou ročně.

Co může valná hromada udělat?

  • změnit obsah společenské smlouvy
  • změnit výši základního kapitálu
  • schválit účetní závěrku
  • převod a rozdělení podílu
  • zrušit společnost
  • volit i odvolávat jednatele
  • další administrativní činnosti

Kdo se zúčastňuje valné hromady?

Účastnit se valné hromady mají právo akcionáři (vlastníci) společnosti, valná hromada se pak schází alespoň jednou za rok a její práva a povinnosti vychází ze stanov. Jelikož jde o nejvyšší orgán, rozhodovat může například o změně stanov, vnitřní organizaci firmy, rozdělení zisku, ale i zrušení firmy a podobně. S organizací valné hromady vám rádi pomůžeme.

Valná hromada a její hlasování

Hlasování při svolání valné hromady může mít mnoho podob, vždy záleží od typu společnosti. Hlasují přítomní členové, kteří mohou mít rozdílný počet hlasů, podle jejich druhu vlastnictví či typu akcií. Hlasování může skončit jednohlasně i většinově, dle platných stanov společnosti. Pravomoci valné hromady jsou jasně upraveny právními předpisy v zákoně o obchodních korporacích.

Kdo může valnou hromadu svolat?

Valnou hromadu může svolat statutární orgán společnosti (zejména představenstvo) při důležitých událostech spojených s podnikáním dané firmy, nebo pravidelně každý rok.

zápis z valné hromady

Valná hromada v Ostravě

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat jak je na tom virtuální sídlo a česká legislativa nebo jak založit firmu online.