Poskytujeme adresu trvalého pobytu v Ostravě

Tato služba je určená pouze pro občany ČR.

Jaká je cena trvalého pobytu ?

 • 6.099,- Kč při platbě na 1 rok
 • 3.630,- Kč při platbě na 1 rok děti do 15 let, pokud má aspoň jeden z rodičů trvalý pobyt hlášený u nás
 • 12.100,- Kč při platbě na 2 roky
 • 2.420,- Kč při platbě na 2 roky děti do 15 let, pokud má aspoň jeden z rodičů trvalý pobyt hlášený u nás

+ obecní poplatek 50 Kč, u manžela, manželky, sleva 50%

O změnu místa trvalého pobytu může požádat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jim pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Jaký je postup při ohlášení trvalého pobytu?

Trvalý pobyt občan hlásí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, v našem případě na Úřadě městského obvodu Ostrava- Mariánské Hory a Hulváky, adresa: Přemyslovců 224/63, Ostrava Mariánské Hory, 709 00.

Co potřebuji k ohlášení trvalého pobytu?

 • vyplněný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ , ten vyplníte přímo na ohlašovně trvalého pobytu
 • „Souhlas s trvalým pobytem “ , který dostanete u nás s ověřeným podpisem majitele budovy, včetně příloh
 • nájemní smlouva se v tomto případě nevyžaduje

Co získám, jak si budu přebírat poštu?

 • důvěryhodnou adresu trvalého bydliště
 • přístup do školek, škol, zdravotnických zařízení
 • možnost volit nebo být volen do místního zastupitelstva
 • označenou schránku, přebírku Vaší pošty, kterou si můžete vyzvednout u nás v pracovní době, tj. od pondělí do pátku v době od 7.30 hod do 15.30 hod.
 • oznámení e-mailem o došlé poště

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů