Ready made s.r.o. je již založená, a u obchodního soudu zapsaná společnost s ručením omezeným, která je bez obchodní historie, má plně splacený základní kapitál a je vytvořena pouze za účelem jejího prodeje koncovému zákazníkovi. Základní kapitál neskládáte, ten mají společnosti plně splacený.  V případě koupě můžete začít jednat za společnost ještě v den podání návrhu na soud. 
Garantujeme nejnižší cenu na trhu.

Tato společnost:

 • je zapsaná v obchodním rejstříku
 • má 100% splacený základní kapitál
 • je bez obchodní historie
 • podniká na základě VOLNÉ ŽIVNOSTI
 • nemá dluhy ani závazky

Společnost READY MADE s.r.o.
+ sídlo na 12 měsíců zdarma

Cena společnosti s.r.o. se základním kapitálem 200.000,-Kč

 • cena READY MADE:   13.900,-Kč 
 • sídlo na 12 měsíců : zdarma 
 • celkem se sídlem: 13.900,-Kč sídlo v ceně na jeden rok zdarma

Cena je konečná, DPH se neúčtuje.
Tato cena platí i při založení READY MADE s  VAŠÍM  NÁZVEM

Společnost READY MADE s.r.o.
+ sídlo na 12 měsíců zdarma

Cena společnosti s.r.o. se základním kapitálem 10.000,-Kč

 • cena READY MADE: 12.900,-Kč
 • sídlo na 12 měsíců : zdarma 
 • celkem se sídlem: 12.900,-Kč sídlo v ceně na jeden rok zdarma

Cena je konečná, DPH se neúčtuje.
Tato cena platí i při založení READY MADE s  VAŠÍM  NÁZVEM

Notářský zápis při změně počtu jednatelů, společníků, názvu, sídla mimo Ostravu, zápisu koncese, vázané živnosti od 3.500,-Kč+ DPH 21%

Sídlo společnosti na  adrese – 28.října 810/246 Ostrava-Mariánské Hory

Cena zahrnuje:

 • výdaje týkající se založení společnosti
 • organizace valné hromady, odvolání jednatele, jmenování nového jednatele
 • sepsání Návrhu na zápis změn do OR
 • převod 100% obchodního podílu
 • vyhotovení veškeré dokumentace a ověření podpisů
 • výpisy z OR a již vyřízené VOLNÉ živnosti
 • garanci bezdlužnosti

Společnosti READY MADE s .r.o.
bez využití sídla

Cena společnosti s. r. o. se základním kapitálem 200.000,-Kč

 • 13.900 Kč
 • cena je konečná, DPH se neúčtuje.

Cena společnosti s. r. o. se základním kapitálem 10.000,-Kč

 • 12.900 Kč
 • cena je konečná, DPH se neúčtuje.

Notářský zápis při změně počtu jednatelů, společníků, názvu, sídla mimo Ostravu, zápisu koncese, vázané živnosti od 3.500,-Kč+ DPH 21%

Cena zahrnuje:

 • výdaje týkající se založení společnosti
 • organizace valné hromady, odvolání jednatele, jmenování nového jednatele
 • sepsání Návrhu na zápis změn do OR
 • převod 100% obchodního podílu
 • vyhotovení veškeré dokumentace a ověření podpisů
 • výpisy z OR a již vyřízené VOLNÉ živnosti
 • garanci bezdlužnosti

Co byste měli vědět

Pokud chcete založit s.r.o., připravili jsme pro Vás trochu informací , co by jste měli před založením nové obchodní společnosti vědět.

Společnost s ručením omezeným je stále v České republice nejrozšířenější forma podnikání. Všechna práva a povinnosti upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích . Předností této společnosti je to, že společníci firmy neručí za závazky svým celým majetkem , jak je tomu u fyzických osob, ale pouze do výše nesplacených vkladů. V  praxi to znamená, že pokud se firma dostane do úpadku, nehrozí exekuce majetků společníků.

Notář

První dokument, je sepsání zakladatelské listiny, a to  v případě, že zakládá společnost jediný společník. Bude – li společníků víc, pak musíme sepsat společenskou smlouvu. Tento úkon může udělat pouze notář. Ostatní  doprovodné listiny , včetně vyhotovení a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku může vyhotovit advokát nebo osoba zabývající se danou problematikou  zakládání společností.

Součástí sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy je vytvoření názvu společnosti. I když toto zní jednoduše, ve výsledku  je vytvoření názvu nové společnosti časově náročné. Platí pravidlo, že nově vzniklá společnost musí být ve třech znacích rozdílná. K rozlišujícím znakům dále nepatří název města, státu, všeobecné zkratky, anglické překlady typu group, company, corporation apod.,  Dále nový název nesmí být ani foneticky zaměnitelný.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je možné umístit na vlastní adrese, lze i na  adrese trvalého pobytu. Souhlas vlastníka s umístěním sídla musí být opatřen ověřeným podpisem.  V případě, že se jedná o nemovitost, nebo byt v osobním vlastnictví , musí souhlas  podepsat všichni vlastníci. Je možné sídlo umístit na naší  dobře dostupné adrese. Sídlo společnosti včetně doprovodných služeb poskytujeme již od 199,- Kč za měsíc. Ke smlouvě můžete využívat  plně vybavenou  konferenční místnost, včetně kuchyňky a wi-fi.