Kdo je tichý společník?

V podnikání se často setkáváme s různými typy společníků, kteří přispívají k úspěchu podniku. Jedním z nich je tichý společník, který může být fyzickou nebo právnickou osobou. V tomto článku se podíváme blíže na definici tichého společníka, jeho závazky a výhody, které může přinést podnikatelům. Dále se zaměříme na situace, kdy je tichý společník nejčastěji využíván, a na možnosti pomoci pro nové podnikatele při založení firmy. Tichého společníka v České republice definuje občanský zákoník.

Definice tichého společníka:

Tichý společník je osoba, která uzavřela smlouvu o tiché společnosti podle občanského zákoníku. Jeho role spočívá v podílu na podnikání bez aktivní účasti ve vedení firmy. Tichý společník se zavazuje k vkladu, který slouží k financování podnikání, a na základě toho má nárok na podíl na zisku. Podnikatel, s nímž tichý společník spolupracuje, se naopak zavazuje vyplácet mu příslušný podíl.

Závazky a výhody tichého společníka:

Tichý společník je zapojen na začátku podnikání, kdy jsou potřebné větší finanční investice. Jeho hlavním závazkem je finanční vklad do společnosti, který slouží k financování činnosti a rozvoji podniku. Tímto vkladem tento společník získává právo na podíl na zisku podniku.

Hlavní výhodou tichého společníka je možnost investovat do podnikání a podílet se na jeho úspěchu, aniž by byl aktivně zapojen do každodenního vedení firmy. Tichý společník tak může přinést nejen finanční prostředky, ale také odborné know-how, kontakty či reputaci, což může výrazně posílit pozici podniku na trhu.

Tichý společník má za svůj cíl investovat do podnikání a získat na tomto podnikání finanční přínos. Zároveň je zde ochrana jeho identity, protože jeho účast ve společnosti zůstává tajná, což může být v některých situacích výrazně preferováno.

Při uzavírání smlouvy o tiché společnosti je důležité konzultovat situaci se specializovaným právníkem, který vám poskytne přesnější informace a poradí vám ohledně podmínek a závazků spojených s touto formou spolupráce.

Jak již bylo zmíněno, tichý společník je využíván velmi často na začátku podnikání, kdy jsou potřebné větší finanční investice. Pro nové podnikatele nabízíme pomoc ve formě založení společnosti s virtuálním sídlem, ready made společnost či pomoc se samotným založením firmy.

výhody tichého společníka

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat jak fungují zásilky a pošta u virtuálního sídla.