Kdo je tichý společník?

Tichým společníkem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se nějakým způsobem podílí na podnikání osoby, se kterou uzavřela smlouvu o tiché společnosti podle občanského zákoníku. Ve smlouvě se tichý společník zavazuje ke vkladu, jehož prostřednictvím se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání. Podnikatel se naopak zavazuje vyplácet tichému společníkovi podíl na zisku.

Tichý společník je využíván velmi často na začátku podnikání, kdy jsou potřebné větší finanční investice. Pro nové podnikatele nabízíme pomoc ve formě založení společnosti s virtuálním sídlem, ready made společnost či pomoc se samotným založením firmy.

výhody tichého společníka

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat jak fungují zásilky a pošta u virtuálního sídla.