Holding, známý také jako koncern, je forma organizace, která spojuje obchodní korporace pod jednu mateřskou společnost. Tento obchodní model se v posledních letech stává stále populárnějším a nabízí mnoho výhod pro společnosti působící v různých odvětvích.

Holdingová společnost vlastní nebo ovládá většinový podíl v různých dceřiných společnostech. Tyto dceřiné společnosti mohou být buď ve stejném odvětví, nebo se mohou specializovat na různé oblasti. Mateřská společnost tak získává kontrolu nad těmito společnostmi a využívá svůj vlastnický vliv k centralizovanému řízení, správě a strategii.

Jedním z hlavních důvodů vytváření holdingových struktur je dosažení obchodních synergií. To znamená, že mateřská společnost může využít výhod z konsolidace finančních a provozních aspektů dceřiných společností. To může zahrnovat sdílení zdrojů, efektivní využívání know-how, snížení nákladů a zlepšení konkurenceschopnosti.

V rámci holdingu se rozlišuje mezi mateřskou společností, která je nadřazena všem dalším firmám, a dceřinými společnostmi, které jsou podřízené mateřské společnosti. Mateřská společnost vlastní akcie nebo podíly ve dceřiných společnostech a využívá svého vlastnického vlivu k řízení a koordinaci jejich činnosti.

V České republice existuje několik kapitálově významných holdingů. Jedním z příkladů je Volkswagen Group, který vlastní několik automobilových značek a působí ve více než 150 zemích. Dalším příkladem je společnost Agrofert, která se specializuje na agrochemický průmysl a potravinářský sektor.

Holdingový model poskytuje společnostem možnost efektivního řízení, diverzifikace rizik a využívání synergií mezi dceřinými společnostmi. Pro firmy i investory může být holdingová struktura atraktivní volbou pro dosažení konkurenční výhody na trhu.

Holding a jeho dvě úrovně působení:

  • mateřská společnost (nadřazena všem dalším firmám)
  • dceřiná společnost (společnosti podřízené mateřské společnosti)

Co je to holding?

Domica Business House – Ready made společnosti připravené k vašemu podnikání

ready mate společnosti k podnikání

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat co to je obchodní společnost.