Holdingová společnost, holding… tyto výrazy slýcháme často, co to ale je? Holdingová společnost je označení pro mateřskou společnost, která je na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti. Holdingová společnost a holding tak nejsou synonyma, jde o dva různé pojmy – holding je označení pro sdružení korporací.

Rozlišujeme čistý a kombinovaný holding. U čistého je předmětem mateřské společnosti držení a správa majetku dceřiných společností, u kombinovaného si holdingová společnost nechává i část výrobních a obchodních aktivit.

Domica Business House – Ready made společnosti připravené k vašemu podnikání

ready mate společnosti k podnikání

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat co to je obchodní společnost.