Co je to holding? Holding je jednoduše sdružení obchodních korporací, můžeme jej nazývat také koncern.

Holdingová společnost je také obchodní model, který se v posledních letech stává stále populárnějším. Holding je vlastněn jednou mateřskou společností, která vlastní nebo ovládá většinový podíl v jiných společnostech, které se nazývají dceřiné společnosti. Tento model umožňuje mateřské společnosti získat kontrolu nad různými dceřinými společnostmi, které mohou být ve stejném odvětví nebo ve různých oblastech.

Holdingová společnost zajišťuje centralizované řízení, správu a strategii nad dceřinými společnostmi. Mateřská společnost vlastní akcie či podíly ve dceřiných společnostech a využívá svého vlastnického vlivu k řízení a koordinaci jejich činnosti. To vytváří obchodní synergii a výhody získané z konsolidace finančních a provozních aspektů.

V holdingu můžeme tedy rozlišovat dvě úrovně působení:

  • mateřská společnost (nadřazena všem dalším firmám)
  • dceřiná společnost (společnosti podřízené mateřské společnosti)

Mezi kapitálově nejvýznamnější holdingy působící v Česku patří například Volkswagen Group nebo společnost Agrofert.

Co je to holding?

Domica Business House – Ready made společnosti připravené k vašemu podnikání

ready mate společnosti k podnikání

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat co to je obchodní společnost.