V dnešním dynamickém a konkurenčním obchodním prostředí hrají obchodní společnosti klíčovou roli ve vývoji a růstu ekonomiky. Jsou základním stavebním kamenem obchodního světa, který propojuje výrobce, dodavatele a zákazníky, a vytváří tak inovace, prosperitu a rozvoj.

Obchodní společnost lze definovat jako právnickou osobu, která byla založena za účelem provozování obchodních aktivit. Tyto společnosti jsou vytvářeny za účelem dosažení zisku a obvykle fungují na základě jasně stanovených cílů a strategií.

Obchodní společnost můžeme také definovat jako sdružení dvou nebo více podnikatelů, kteří provozují svůj byznys pod společným názvem. Založení takové společnosti je písemně zaznamenané ve společenské nebo zakladatelské smlouvě.

Mezi obchodní společnosti patří například společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a další.

Co je obchodní společnost?

Chcete si založit obchodní společnost nebo nějakou založenou koupit? Pomůžeme vám.

Jednoduché založení obchodní společnosti

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat co to je holdingová společnost.