Pod pojmem obchodní společnost najdeme sdružení dvou nebo více podnikatelů, kteří provozují svůj byznys pod společným názvem. Založení takové společnosti je písemně zaznamenané ve společenské nebo zakladatelské smlouvě.

Mezi obchodní společnosti patří například společnost s ručením omezeným i akciová společnost nebo veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a další.

Chcete si založit obchodní společnost nebo nějakou založenou koupit? Pomůžeme vám.

Jednoduché založení obchodní společnosti

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat co to je holdingová společnost.