Končíte s podnikáním a čeká vás likvidace společnosti s ručením omezeným? Společnost tohoto typu můžete dobrovolně zlikvidovat dodržením následujících kroků.

Postup likvidace společnosti s ručením omezeným

  • Prvním krokem je oficiální rozhodnutí o zrušení společnosti, které musí být přijato na valné hromadě. Toto rozhodnutí se zapisuje notářským zápisem, což je základní právní dokument pro zahájení procesu likvidace.
  • Dalším krokem je výběr likvidátora. Likvidátorovi se předává veškerá důležitá dokumentace, jako je personální agenda, inventurní soupisy a další relevantní dokumenty. Likvidátor pak zastupuje společnost v likvidačním procesu.
  • Nezapomeňte zhotovit účetní uzávěrku a uzavřít všechny účetní knihy. Tento krok je zásadní pro určení aktuálního finančního stavu společnosti.
  • Likvidátor sestaví zahajovací rozvahy a soupis jmění, zapíše vstup do likvidace do obchodního rejstříku, oznámí to také věřitelům a v obchodním věstníku. Dále pak podá daňové přiznání, případně i insolvenční návrh.

Je důležité si uvědomit, že vám společnost může nedobrovolně zrušit i státní moc, například prostřednictvím rozsudku soudu. K takovému kroku může dojít však pouze v případě, že jsou splněny přesně vymezené zákonné důvody.

Mezi nejčastější důvody pro rozhodnutí o zaniknutí společnosti patří:

  • vyvíjení nezákonné činnosti ve významné míře
  • nejmenování jednatelů nebo členů dozorčí tady do jednoho měsíce a ani po návrhu soudu
  • pozbytí všech podnikatelských oprávnění

Domica Business House – Pomůžeme vám nejen s likvidací společnosti. Administrativní záležitosti za vás hravě vyřešíme a vy se můžete věnovat jinému podnikání. Zvládneme to i za 6 měsíců.

Likvidace společnosti s ručením omezeným – Poradíme vám

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je fúze společnosti.