Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) má oproti živnosti několik zásadních výhod.

 1. Důvěryhodnost s.r.o.
  Pokud vlastníte společnost s ručením omezeným, v obchodním kontaktu získáváte jako právnická osoba mnohem větší důvěru.
 2. Ručení majetkem
  U s. r. o. ručíte pouze majetkem firmy, zatímco jako OSVČ celým svým majetkem.
 3. Jméno společnosti
  Jedinečným názvem budujete historii a jméno své firmy.
 4. Daňová povinnost
  U společnosti s ručením omezeným máte daňovou povinnost, která se počítá až ze skutečného zisku společnosti. Oproti tomu mají živnostníci (OSVČ) situaci složitější, musí totiž platit odvody státu již od začátku svého podnikání.
 5. Možnost prodeje
  Možnost prodeje s. r. o. je pravděpodobně největší rozdíl oproti OSVČ. Dobře fungují firma časem získává na hodnotě, kterou můžete v budoucnu přeměnit na finanční prostředky.

Mezi neméně důležitý rozdíl a zároveň menší nepříjemnost patří rozdílná daňová povinnost s.r.o. oproti živnostníkům. Živnostníci podléhají dani z příjmu 15 %, zatímco společnosti s ručením omezeným podléhají dani 19 %. Tato daň by se navíc měla v příštích letech zvyšovat na 21 %. Důkladně tedy zvažte, jaká forma podnikání je přímo pro vás nejvýhodnější.

Domica Business House Ostrava – sídlo pro vaši společnost

Businesshouse - sídla s.r.o.

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je ready made společnost.