Pojem „statutární zástupce společnosti“ je pro mnoho lidí neznámý, přestože má zásadní význam v podnikání. V tomto článku se podíváme na to, co tato role přesně znamená a jaký je její význam pro společnost. Statutární zástupce je osoba, která pověřuje jednáním za společnost a jedná v zastoupení statutárního orgánu společnosti. Především ve společnostech s ručením omezeným je statutární zástupce zástupcem za jednatele.

Role statutárního zástupce má klíčový význam pro správné fungování společnosti. Tento zástupce přebírá odpovědnost za jednání společnosti a zastupuje ji ve všech právních a obchodních záležitostech. Zajišťuje řízení a reprezentaci společnosti v souladu se stanovami a zakládacími dokumenty.

Společnost jmenuje a uvádí statutárního zástupce v oficiální dokumentaci, jako je například zakládací listina nebo stanovy. Tím se zajišťuje transparentnost a právní platnost jeho postavení.

Statutární zástupce má důležitý vliv na rozhodování a strategický směr společnosti. Vykonává povinnosti a má pravomoci, které se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a stanovách společnosti. Například může podepisovat smlouvy, zastupovat společnost v jednáních se třetími stranami, vést jednání se zaměstnanci a řídit běžné provozní záležitosti.

Je také důležité zdůraznit, že statutární zástupce jedná nepřímo, což znamená, že jedná jménem a ve prospěch společnosti. Označení ‚‚nepřímé jednání“ se vztahuje na skutečnost, že statutární zástupce vystupuje jako zástupce statutárního orgánu a jedná na jeho základě. To se odlišuje od ‚‚přímého jednání“, které je vyhrazeno pro samotné statutární orgány, jako jsou jednatelé nebo představenstvo.

statutární zástupce

Domica Business House – Společnost na míru a rychle

odznaky kvality

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je základní kapitál.