Končíte s podnikáním a čeká vás likvidace s. r. o.? Společnost s ručením omezeným můžete dobrovolně zlikvidovat dodržením následujících kroků.

Jak zlikvidovat s. r. o.?

  • Rozhodnout o zrušení musíte na valné hromadě notářským zápisem.
  • Zvolíte si likvidátora a dáte mu předávací protokol s např. personální agendou, inventurními soupisy atd.
  • Zhotovíte účetní uzávěrku a uzavřete účetní knihy.
  • Likvidátor sestaví zahajovací rozvahy a soupis jmění, zapíše vstup do likvidace do obchodního rejstříku, oznámí to také věřitelům a v Obchodním věstníku. Dále pak podá daňové přiznání, případně i insolvenční návrh.

Domica Business House – Pomůžeme vám nejen s likvidací společnosti.

Jak na likvidaci společnosti s ručením omezeným?

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je fúze společnosti.