Stanovit přesný počet dnů je nemožné, jelikož se odvíjí i od typu společnosti, kterou zakládáte. V průměru se dá ale říci, že založení firmy bez pomoci odborníka trvá přibližně měsíc.

Ale pokud zvolíte nejrychlejší variantuready made společnost, to znamená společnost ,která je již zapsaná v obchodním rejstříku, je bez historie, má v plné výši splacený základní kapitál – můžete jménem firmy jednat už v den podání návrhu na soud. To znamená, že ode dne, kdy se svolá valná hromada, na které odvoláme jednatele a stanovíme nového jednatele společnosti, prodáme obchodní podíl, v ten den můžete jednat jménem dané společnosti.

Při asistovaném založení společnosti profesionálem pak můžete mít společnost zapsanou už 24 hodin po založení formou notářského zápisu.