Setkáváte se často s těmito pojmy, ale nevíte, jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Fyzickou osobou se míní konkrétní jeden člověk. Nikdo se jí nestává, fyzickou osobou se rodí každý člověk na světě. Podnikající fyzické osoby jsou OSVČ.

Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou je zásadním pojmem ve světě podnikání. Fyzická osoba, jak již bylo zmíněno, je jednotlivec a osoba která má vlastní právní subjektivitu. Ovšem, když přichází na podnikání, fyzické osoby často volí formu OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná). Tato forma podnikání umožňuje jednotlivci provozovat svou vlastní podnikatelskou činnost a nést odpovědnost za své závazky. Pomyslnou nevýhodou podnikání jako OSVČ je fakt, že osoba ručí veškerým svým majetkem za své závazky.

Právnické osoby

Na druhé straně právnické osoby jsou právní subjekty, které jsou institucemi nebo společnostmi. Mezi nejčastější formy právnických osob patří společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, bytové družstva a veřejné obchodní společnosti. Jednou z hlavních výhod právnických osob je oddělení majetku společnosti od majetku vlastníků. To znamená, že vlastníci právnických osob jsou chráněni před osobním ručením za závazky společnosti.

Důležité je si uvědomit, že právnické osoby mají vlastní právní subjektivitu a práva, a také odpovědnost za své jednání. Tyto právnické subjekty často mají komplexní struktury a mohou působit v různých odvětvích. Jejich výhoda spočívá v možnosti dosáhnout většího kapitálu, sdílet zdroje a snížit riziko jednotlivých vlastníků.

Při založení společnosti je důležité zvážit volbu mezi fyzickou a právnickou osobou a zvážit všechny příslušné faktory. Každá forma má své vlastní výhody a omezení, a je důležité si uvědomit právní a daňové povinnosti spojené s danou volbou..

Domica Business House – Nabízíme virtuální sídlo na prestižní adrese, které může vaše společnost využít pro profesionální prezentaci a získání důvěryhodnosti. Virtuální sídlo rádi nabídneme i OSVČ.

Fyzická versus právnická osoba

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je valná hromada.