Setkáváte se často s těmito pojmy, ale nevíte, jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Fyzickou osobou se míní konkrétní jeden člověk. Nikdo se jí nestává, fyzickou osobou se rodí každý člověk na světě. Podnikající fyzické osoby jsou OSVČ.

Oproti tomu právnická osoba je instituce nebo společnost. Jde tedy nejčastěji o společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, družstvo, veřejnou obchodní společnost a další. Výhodou právnických osob je, že při podnikání ručí pouze majetkem firmy, ne majetkem majitele.

Domica Business House – Virtuální sídlo pro Vaši společnost na dostupné adrese

Fyzická versus právnická osoba

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je valná hromada.