Dozorčí rada je kolektivní orgán právnické společnosti. Zřizuje se zejména u kapitálových obchodních společností (akciová společnost a společnost s ručením omezeným). Dozorčí radu můžeme nalézt také například u státních podniků nebo nadačních fondů.
Co dělá dozorčí rada?

  • Kontroluje účetní závěrku,
  • nahlíží do všech dokumentů a záznamů které se týkají společnosti,
  • může svolat valnou hromadu,
  • dohlíží na realizace plánů a cílů společnosti,
  • kontroluje zda společnost podniká v souladu se zákonem.)

Domica Business House – sídlo pro Vaši společnost na dostupné adrese

Sídlo pro vaši společnost

Další rady pro vaše podnikání:
Mohlo by vás také zajímat proč si založit odštěpný závod nebo jak založit firmu online.