Akciová společnost je typická forma kapitálové společnosti, jejiž základní kapitál se skládá z cenných papírů – akcií. Vlastníci těchto cenných papírů se mají právo podílet se na řízení společnosti či právo podílet se na zisku (výplata dividend). V celosvětovém měřítku se jedná o nejrozšířenější formu podnikání. Akciová společnost se jako forma podnikání hodí zejména velkým společnostem s významným kapitálem a vidinou velkého růstu. Založení akciové společnosti je výrazně administrativně složitější než založení společnosti s ručením omezeným. Výrazně se liší i výše minimálního vkladu, která u akciové společnosti činí 2 miliony korun.

Mnohem administrativně jednodušší je založení společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným můžete mít téměř ihned – stačí využít možnosti zakoupení ready made společnosti.

Ready made společnosti od jedničky trhu
businesshouse - sídlo ready made společnosti

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je holdingová společnost nebo co to je živnostenský rejstřík.