Akciová společnost představuje typickou formu kapitálové společnosti, která se také označuje jako korporace. Její struktura je založena na vlastnictví cenných papírů známých jako akcie. Vlastníci těchto akcií mají právo účastnit se na řízení společnosti a také na podílu na zisku prostřednictvím výplaty dividend. Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání po celém světě, s největším počtem akciových společností nacházejících se především v Spojených státech amerických.

Výhody akciových společností

Akciová společnost je nejvhodnější formou podnikání pro velké společnosti s významným kapitálem a ambicí dosáhnout vysokého růstu. Mezi hlavní výhody akciových společností patří:

  1. Možnost shromažďovat velký kapitál: Akciové společnosti mají schopnost získávat finanční prostředky z prodeje akcií veřejnosti. Tímto způsobem mají možnost shromáždit značné množství kapitálu potřebného pro rozšíření a růst společnosti.
  2. Omezená odpovědnost vlastníků: Vlastníci akcií mají omezenou odpovědnost za dluhy a závazky společnosti. Jejich osobní majetek není ohrožen v případě finančních potíží společnosti.
  3. Likvidita akcií: Akcie akciové společnosti mohou být obchodovatelné na burzách, což znamená, že majitelé mohou snadno koupit a prodat své akcie na trhu, což zajišťuje likviditu jejich investice.
  4. Růstový potenciál: Akciové společnosti mají potenciál dosáhnout vysokého růstu a zisku prostřednictvím expandování do nových trhů, akvizic a investic do výzkumu a vývoje.

Založení akciové společnosti

Proces založení akciové společnosti je náročnější a administrativně složitější ve srovnání se zakládáním jiných právních forem (například s.r.o.). Některé důležité body týkající se založení akciové společnosti zahrnují:

  1. Vstupní kapitál: Minimální výše počátečního kapitálu pro založení akciové společnosti je stanovena na 2 miliony korun (80 tisíc EUR). Pokud je plánován veřejný prodej akcií, požadavek na kapitál se zvyšuje na 20 milionů korun.
  2. Zakladatelé: Akciovou společnost může založit jeden nebo více zakladatelů, kteří přispívají k vstupnímu kapitálu společnosti.
  3. Administrativní postupy: Proces založení akciové společnosti vyžaduje plnění různých administrativních požadavků, včetně sestavení stanov, registrace u příslušných úřadů a získání potřebných povolení.
korporátní budova
Ilustrace typické korporátní budovy (akciové společnosti)

Mnohem administrativně jednodušší je založení společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným můžete mít téměř ihned – stačí využít možnosti zakoupení ready made společnosti.

Ready made společnosti od jedničky trhu
businesshouse - sídlo ready made společnosti

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je holdingová společnost nebo co to je živnostenský rejstřík.