Základní kapitál společnosti představuje důležitý finanční zdroj, který má klíčový vliv na fungování a stabilitu. Jedná se o část vlastního kapitálu společnosti, která je určena počátečním vkladem vlastníků při založení společnosti. Základní kapitál a jeho přesnou definici nalezneme v zákoně o obchodních korporacích.

Hodnota základního kapitálu

U akciové společnosti je základní kapitál obzvláště důležitý. Zákon stanovuje minimální výši základního kapitálu pro akciovou společnost na 2 miliony korun. Tento kapitál je rozdělen na určitý počet akcií, které představují podíl vlastníků ve společnosti. Akcie jsou obchodovatelné a majitelé mají na ně určitá práva, jako například právo na dividendy.

Společnost s ručením omezeným také musí mít základní kapitál, ačkoli minimální výše je zde symbolická – pouze 1 koruna. Základní kapitál slouží jako záruka věřitelům společnosti a představuje minimální hodnotu, kterou mají majitelé ochotni do firmy investovat.

Tento kapitál je důležitý pro zajištění plateb a závazků společnosti. Pokud společnost čelí finančním problémům, může použít kapitál k vyrovnání dluhů a udržení své činnosti. Je důležité mít na paměti, že základní kapitál je odlišný od zisku společnosti. Základní kapitál je pevná suma peněz, zatímco zisk společnosti se mění v závislosti na výkonu podnikání.

Výše základního kapitálu a jeho rozložení mezi vlastníky společnosti je jedním z faktorů, které mohou přitahovat investory a věřitele. Vyšší kapitál může signalizovat větší stabilitu a důvěryhodnost společnosti.

V praxi je založení společnosti s určitým základním kapitálem povinné a jeho výše závisí na právní formě společnosti. Je důležité zohlednit tuto povinnost při zakládání a financování společnosti. Základní kapitál je tedy klíčovým prvkem při založení a fungování společnosti. Jeho správné stanovení a dodržování zajišťuje stabilitu a důvěryhodnost společnosti vůči jejím věřitelům a obchodním partnerům.

základní kapitál
nejčastější základní kapitál s.r.o. v ČR je jedna tisícikoruna

Základní kapitál a virtuální sídla

Domica Business House – poskytovatel virtuálních sídel – vám nabízí možnost získat sídlo pro vaši společnost na prestižní adrese bez nutnosti vysokých investic do vlastního základního kapitálu. S virtuálním sídlem můžete spustit své podnikání s minimálními náklady a soustředit se na rozvoj vaší firmy ihned.

virtuální sídlo společnosti
odznaky kvality

Další rady pro vaše podnikání: Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou?