Kapitál společnosti můžeme zjednodušeně chápat jako peníze, které přinášejí další peníze, ale co je základní kapitál společnosti? Jde o hodnotu počátečních vkladů vlastníků a tvoří část vlastního kapitálu společnosti. Skládá se při založení společnosti a během fungování firmy se většinou nemění. Základní kapitál je povinný u akciové společnosti, kdy je jeho minimální výše stanovaná na 2 miliony korun, i společnosti s ručením omezeným, kde musí být minimálně 1 korunu.

Domica Business House – Sídlo pro Vaši společnost na dostupné adrese

Sídlo pro Vaši společnost

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou.