Pokud se rozhodnete podnikat, budete zapsáni do živnostenského rejstříku. Co to je? Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Do rejstříku se zapisují údaje související s živnostmi – údaje o podnikajících fyzických i právnických osobách, které mají nebo v minulosti měly živnostenské oprávnění. Data do toho rejstříku pravidelně doplňuje všech 227 živnostenských úřadů v České republice. Do živnostenského rejstříku můžete nahlížet i jednoduše online. Živnostenský rejstřík vám poskytne celou řadu informací.

Co můžete v online živnostenském rejstříku dohledat?

Předměty podnikání

Každý zapsaný živnostník má v rejstříku uvedeny předměty činnosti, kterými se věnuje. To vám umožní získat přehled o tom, jaké služby nebo zboží nabízí.

Bydliště a adresa

V rejstříku najdete informace o sídle či trvalém bydlišti živnostníka. I živnostník si může založit virtuální sídlo a své reálné bydliště tak zcela skrýt.

Datum narození

U fyzických osob je uvedeno datum narození, což může být relevantní pro určení věku podnikatele.

Datum zahájení činnosti

Důležitý údaj, který vám sdělí, kdy daný živnostník začal podnikat.

Vznik oprávnění

Informace o tom, kdy a jakým způsobem bylo živnostenské oprávnění uděleno.

Informaci o pozastavení činnosti

Pokud byla živnostní činnost dočasně přerušena nebo pozastavena, v rejstříku se to téměř ihned dozvíte.

screenshot z živnostenského rejstříku
Businesshouse - virtuální sídla

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat co to je startup.