Ready made společnost je společnost, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost nemá dosud žádnou obchodní minulost a je založena pro prodej novému podnikateli.

Koupě ready made společnosti má mnoho výhod, mezi největší patří například obrovská úspora času oproti založení nové společnosti. Využijte možnost koupě ready made společnosti s garancí nejnižší ceny na trhu.

Ready mate společnost pro vaši firmu

Další rady pro vaše podnikání: Mohlo by vás také zajímat jaké jsou výhody s.r.o. oproti živnosti.