READY MADE společnosti


READY MADE společnosti

 Ready made s.r.o. je již založená, a u obchodního soudu zapsaná společnost s ručením omezeným, která je bez obchodní historie, má plně splacený základní kapitál a je vytvořena pouze za účelem jejího prodeje koncovému zákazníkovi.

Tato společnost:

 • je zapsaná v obchodním rejstříku
 • má 100% splacený základní kapitál
 • je bez obchodní historie
 • podniká na základě VOLNÉ ŽIVNOSTI
 • nemá dluhy ani závazky

Jaké jsou možnosti prodeje READY MADE s.r.o.  

 1. Cena společnosti s .r.o. 
 2. akce do 30.června 2016 : sleva 1.500,- Kč na společnosti bez sídla
Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál 200.000,-Kč)

19.900,-Kč    DPH *

 cena je konečná, DPH se neúčtuje.
Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál   90,-Kč)

 17.900,-Kč    DPH *

 cena je konečná, DPH se neúčtuje.
Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál   10.000,-Kč)

18.900,-Kč    DPH *

 cena je konečná, DPH se neúčtuje.
Notářský zápis při změně počtu jednatelů, společníků, názvu,
sídla mimo Ostravu, zápisu koncese, vázané živnosti
od 4.240,-Kč+ DPH 21%

* cena zahrnuje:

 • výdaje týkající se založení společnosti
 • organizace valné hromady,odvolání jednatele, jmenování nového jednatele
 • sepsání Návrhu na zápis změn do OR
 • převod 100% obchodního podílu
 • vyhotovení veškeré dokumentace a ověření podpisů
 • výpisy z OR a již vyřízené VOLNÉ živnosti
 • garanci bezdlužnosti


 1. Cena společnosti s.r.o. při využití našeho sídla  (sídlo  12 měsíců Ostrava) 
 2. akce do 30.června 2016 :  sleva až 3.000Kč
Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál 200.000,-Kč)
 včetně sídla společnosti Ostrava  12 měsíců
17.900,-Kč   DPH*/***
sleva 2.000,-

 
celkem:

23.563,-Kč

sídlo

4680,-Kč   DPH 983,-Kč
Cena společnosti s. r. o. (základní kapitál   90,-Kč)
 včetně sídla společnosti Ostrava  na 12 měsíců
14.900,-Kč  DPH*/***
sleva 3.000,-

 
 celkem:

20.563,-Kč

sídlo

4680,-Kč   DPH 983,-Kč
Cena společnosti s. r. o. (základní kapitál   10.000,-Kč)
 včetně sídla společnosti Ostrava  na 12 měsíců
16.900,-Kč   DPH*/***
sleva 2.000,-
 

22.563,-Kč

sídlo

4680,-Kč   DPH 983,-Kč
Notářský zápis při změně počtu jednatelů, společníků, názvu,
sídla mimo Ostravu, zápisu koncese, vázané živnosti
od 4.240,-Kč+ DPH 21%  
  *      cena je konečná, DPH se neúčtuje.
   **   sídlo společnosti  adresa V Zátiší 810/1 Ostrava-Mariánské Hory cena 390Kč/měs.
   *** cena zahrnuje:
 •  
 • výdaje týkající se založení společnosti
 • organizace valné hromady,odvolání jednatele, jmenování nového jednatele
 • sepsání Návrhu na zápis změn do OR
 • převod 100% obchodního podílu
 • vyhotovení veškeré dokumentace a ověření podpisů
 • výpisy z OR a již vyřízené VOLNÉ živnosti
 • garanci bezdlužnosti

 

 1. Cena společnosti s.r.o. při využití našeho sídla  (sídlo  24 měsíců Ostrava)
 2.   akce do 30. června 2016 : sleva 2.000Kč + 6 měsíců sídlo zdarma
Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál do  200.000,-Kč)
  včetně sídla společnosti Ostrava  na 24 měsíců
17.900,-Kč   DPH*/**
6 MĚSÍCŮ sidlo ZDARMA
7020,-Kč DPH 1475,-Kč

 celkem:

26.395,-Kč

Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál 90,-Kč)
včetně sídla společnosti Ostrava na 24 měsíců
15.900,-Kč   DPH*/***

6 MĚSÍCŮ sídlo ZDARMA
7020,-KčDPH 1475,-Kč

 celkem:

24.395,-Kč

Cena  společnosti s. r. o. (základní kapitál 10.000,-Kč)
včetně sídla společnosti Ostrava na 24 měsíců
16.900,-Kč   DPH*/***

6 MĚSÍCŮ sídlo ZDARMA
7020,-KčDPH 1475,-Kč
 

25.395,-Kč

Notářský zápis při změně počtu jednatelů, společníků, názvu,
sídla mimo Ostravu, zápisu koncese, vázané živnosti
   
   *     cena je konečná, DPH se neúčtuje.
   **   sídlo společnosti  adresa V Zátiší 810/1 Ostrava-Mariánské Hory cena 390Kč/měs. v následujících letech
   *** cena zahrnuje:
 •  
 • výdaje týkající se založení společnosti
 • organizace valné hromady,odvolání jednatele, jmenování nového jednatele
 • sepsání Návrhu na zápis změn do OR
 • převod 100% obchodního podílu
 • vyhotovení veškeré dokumentace a ověření podpisů
 • výpisy z OR a již vyřízené VOLNÉ živnosti
 • garanci bezdlužnosti

 cena nezahrnuje:  kolek na návrh na zápis do obchodního rejstříku 2.000,- Kč

Společnosti připravené k prodeji (zapsané do OR 2015, 2016):

AKTUALIZACE 5.4.2016

název společnosti

sídlo

základní kapitál

 
BUNOTUX CORPORTION s.r.o. Ostrava - Mar.Hory 200.000,-Kč prodané
BLUNETA CODE s.r.o.
Ostrava - Mar.Hory 200.000,- Kč    
VOLNÉ
LUNA - NETA  s.r.o. Ostrava - Mar.Hory 200.000,- Kč  VOLNÉ
DECINET - PRO  s.r.o. Ostrava - Mar.Hory 200.000,- Kč VOLNÉ
MULOTUX PLUS  s.r.o. 
Ostrava - Mar.Hory  200.000,- Kč  VOLNÉ
STALANETA PRO  s.r.o.
Ostrava - Mar.Hory 200.000,-Kč  VOLNÉ
DASNEMETA PURE s.r.o. Ostrava - Mar.Hory  10.000,- Kč VOLNÉ
SINEVOLK PRO s.r.o. Ostrava - Mar.Hory  10.000,-Kč prodané
ZAFITUX SEMPER s.r.o. Ostrava - Mar.Hory 10.000,-Kč prodané
PATRATEX CORPORATION s.r.o. Ostrava - Mar.Hory 10.000,-Kč VOLNÉ
 
  HOMIONETA CORPORATION s.r.o.
Ostrava - Mar.Hory  10.000,-Kč
VOLNÉ
 SADUTROL PRO s.r.o. Ostrava - Mar.Hory  10.000,-Kč  VOLNÉ
 VOKATUX PLUS s.r.o.  Ostrava - Mar.Hory   10.000,-Kč VOLNÉ

 

Doplňkové služby READY MADE s.r.o.

 

Zápis změn do OR formou notářského zápisu  cena od 4.500,- Kč*
Registrace společnosti k DPH 3.000,- Kč*
společnost již registrovaná jako plátce DPH
Vyřízení vázaných živností 2.000,- Kč*
Vyřízení koncese 5.000,- Kč*
Společnosti založené v roce 2014
Poskytnutí registračního sídla v Ostravě - Mariánských Horách  

*Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Asistované založení  společnosti s.r.o.

Založíme Vám společnost dle Vašich požadavků, s Vašim názvem. Asistované založení společnosti je možné ve dvou variantách. Při zakládání společnosti s volnými živnostmi je  společnost připravena k zápisu do 5 - ti hodin.

 • s vlastním základním kapitálem
 • skládáme základní kapitál z vlastních zdrojů

Sídlo společnosti  u nás dle aktuálního ceníku.

 

Proč právě u nás?

Jednou z hlavních výhod je snaha o zkvalitňování našich služeb pro začínající podnikatelské subjekty. Během 24 hodin můžete začít podnikat:

 • máte založenou obchodní společnost
 • máte k dispozici plně vybavenou kancelář včetně internetu
 • máte k dispozici sekretářku
 • máte k dispozici jednací místnost
 • vaše sídlo firmy je na dobře dostupné adrese.

Co byste měli vědět ?

Pokud se rozhodnete pro koupi READ MADE s.r.o. uvádíme základní informace o podkladech a faktech, které byste neměli opomenout.

Změna názvu obchodní společnosti

Název obchodní společnosti READY – MADE je možné změnit, pokud Vám její název nevyhovuje. Tutu změnu lze udělat pouze notářským zápisem. V případě, že se tak rozhodnete, je třeba dbát na to, aby název nebyl stejný nebo zaměnitelný s již existující společností. Pokud Vám obchodní soud zamítne Vámi navrhovaný název, nový návrh na zápis podléhá dalšímu zpoplatnění. Změna názvu je účinná až jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Sídlo společnosti

Všechny READY – MADE společnosti mají sídlo společnosti na naší adrese. Pokud se rozhodnete ponechat sídlo společnosti na naší adrese, je tato služba zpoplatněna dle aktuálního ceníku . Prvních 6 měsíců je sídlo společnosti   zdarma. V případě, že zvolíte změnu sídla na vlastní adresu, je nutné doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Předmět podnikání

Všechny READY- MADE společnosti mají v Obchodním rejstříku zapsané jako předmět podnikání živnosti volné. Při převodu společnosti je možné předměty podnikání libovolně rozšířit. Je třeba si uvědomit, zda se jedná o:

 • živnosti volné
 • živnosti řemeslné
 • živnosti vázané
 • živnosti koncesované.

 

Oprávnění k podnikání v dané oblasti vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě. V případě provozování vázané, řemeslné, koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce, která má odpovídající vzdělání a praxi.

Společníci

Společníkem může být fyzická, právnická osoba české národnosti nebo zahraniční právnická osoba. Společnost může mít pouze jednoho společníka.

Statutární orgán – jednatel

Pokud bude Vaše společnost mít více jednatelů, je třeba zvážit, zda bude každý z nich jednat samostatně, nebo budou jednat společně.

Registrace k DPH

Všechny READY- MADE společnosti v okamžiku prodeje nejsou plátci daně z přidané hodnoty.

Základní kapitál

READY- MADE společnosti  má splacený základní kapitál ve výši 200.000,- Kč nebo 1,-Kč .

Navštivte nás na facebooku

Staňte se našimi fanoušky
a podpořte nás

    

Kontaktní informace

DOMICA CORPORATION spol. s r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Recepce: 605 573 054
Pracovní doba: po – pa 7.30 – 15.30
Mobil: 605 545 997

Recepce Virtuální kanceláře

Kontaktujte virtuální kancelář (sídla společnosti)

Pondělí - pátek 7:30 - 15:30 na telefonu 605 545 997

Všechna práva vyhrazena 2011 (c) DOMICA CORPORATION spol. s r.o. | design a kód wedipa.com

Průmyslové podlahy | Kino Přerov | Chorvatsko Ubytování | Chorvatsko apartmány | RK Jistota | Svatební salón | Spinning Olomouc | Pizza Přerov | Nábytek | Ubytování v Jeseníkách | Kuchyně na míru | Zmrzlinový vozík | sídlo firmy | pronájem kanceláře | virtuální kancelář | pronájem sídla společnosti | sídlo společnosti | sídlo firmy ostrava | sídlo společnosti Ostrava | společnost sídlo | Školící místnosti | Školící místnost | Konferenční místnost | Konferenční místnosti | Kurzy účetnictví | Prodej s.r.o.